وظایف مرکز نوآوری بانوان: 

 

1-ارتقای نام و برند دانشگاه در جایگاه حمایت از صنعت و جامعه

 

2-ایجاد فرصت اشتغال فناورانه، حمایت و بکارگیری از نوآوری و خلاقیت

 

3-تاثیرگذاری عملیاتی و موثر بر صنعت

 

4-درآمدزایی دانشگاه در راستای حمایت از تحقیقات دانشگاهی از طریق تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

 

5-هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات میان واحدهای فناور دانشگاهی

 

6-ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای دانش‌بنیان و حمایت این واحدها

 

7-ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری‌های مورد نیاز جامعه

 

8-کمک به شکل‌گیری و حیات شرکت‌های دانش‌بنیان

 

9-ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه‌های مادی و معنوی

 

10-تشکیل و توسعه تیم‌ها و گروه‌های پژوهشی پایدار

 

11-بسترسازی برای ایجاد، گسترش و رشد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپای دانش محور

 

12-توسعه شبکه همکاری بین بخش‌های تحقیقاتی و محیط کسب و کار

کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی برفناوری

 

13-کاهش خطرپذیری شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان در شروع فعالیتشان