در صورتی که تمایل‌دارید از مرکز نوآوری بانوان دانشگاه کوثر بازدید فرمایید، می‌توانید فرم بازدید زیر را تکمیل نمایید.