توضیحات

 

با تکمیل این فرم ما را در شناخت توانمندیها و استعدادهای خود یاری دهید تا با ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای شما عزیزان، بتوان زمینه مشارکت کلیه دانشجویان را در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه بسیج دانشجویی دانشگاه  فراهم آورد.

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم آنلاین مدارک زیر را نیز تکمیل نمایید  به شماره 09157428183 در پیام رسان ایتا و سروش  ارسال نمایید.

مدارک مورد نیاز برای عضویت عادی در بسیج دانشجویی :

1- اسکن شناسنامه

2- اسکن دو طرف کارت ملی

4- اسکن عکس پرسنلی 4*3

5. تکمیل فرم عضویت در بسیج و بارگذاری اسکن آن

(فرم عضویت را از اینجا دانلود نمایید.)

 
 

 

 

فرم عضویت در بسیج دانشجویی

Text to Identify