دیدگاه های مقام معظم رهبری در مورد بسیج دانشجویی ۱- میدان داری عرصه های حیاتی و اساسی زندگی ۲- پیشتازی ۳- عدالت طلبی ۴- احساس «صاحب خانه» داشتن نسبت به کشور

یادداشت فرهنگی

فاطمه براتی زاده رشته مهندسی اپتیک و لیزر:مسئول پایگاه

فاطمه نوروزی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری:جانشین

نرگس وحدانی رشته مهندسی اپتیک و لیزر:مسئول رسانه

فاطمه فخری زاده رشته زبان و ادبیات انگلیسی:مسئول علمی

فائزه شیرین کام رشته علوم قران و حدیث:مسئول فرهنگی

فاطمه گمرکی رشته مهندسی اپتیک و لیزر:مسئول سیاسی

مریم صحرایی رشته مهندسی کامپیوتر:مسئول جذب

فاطمه امین نژاد رشته مهندسی اپتیک و لیزر:مسئول جهادی

بسیج دانشگاه کوثر

بسیج لشکر مخلص خداست.

-بسیج دانشجویی تشکلی انقلابی است که به فرمان رهبرکبیر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای دفاع از اسلام و انقلاب و پاسداری از اصول تغییرناپذیر نه شرقی نه غربی، ترویج اسلام ناب محمدی(ص)، پاسخ به مسائل اعتقادی بسیجیان و جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه، تلاش برای حکومت بزرگ جهانی اسلام و ترویج تفکر بسیجی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تشکیل گردیده است.

اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:

*  ترویج اسلام ناب محمدی(ص) در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

*  زمینه‌سازی برای تحقق جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم بومی و دینی و زمینه‌سازی و کمک برای اسلامی شدن دانشگاه‌ها

*  تبیین، ترویج و تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

*  تحکیم و تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و تبیین و توسعه فرهنگ اسلامی در دانشگاه‌ها

* شناسایی و تربیت نیروهای وفادار، متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصه‌های انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی

* بسط فرهنگ و تفکر بسیجی و ارتقاء معرفت دینی و بینش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان

*  دفاع همه‌جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در عرصه‌های گوناگون فکری، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی و صنفی

 

*  پاسداری از اصل تغییرناپذیر نه شرقی نه غربی و هویت دینی