نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گلگشت در باباامان

گلگشت در باباامان


گلگشت در باباامان 

بنا به فراخور حضور دانشگاه های شرکت کننده در نمایشگاه مد، لباس و صنایع دستی گلگشت در باباامان  بجنورد در روز سوم نمایشگاه برگزار گردید