کنگره سیره فاطمی

کنگره سیره فاطمی


به اطلاع کلیه علاقه‌مندان به پژوهش می‌رساند این کنگره در سطح پژوهشی نیز برگزار می‌گردد که می‌توان از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنگره نیز باشند.

اطلاعات بیشتر را از طریق پوستر پژوهشی در همین بخش کسب نمایید.