نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی آزاد اندیشی بانو و نقش گمشده اش

کرسی آزاد اندیشی بانو و نقش گمشده اش


به همت بسیج دانجویی دانشگاه کرسی آزاد اندیشی بانو و نقش گمشده اش در آبان ماه در محوطه دانشگاه برگزار پردید.