نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی

جلسه مغرفت افزایی آسیب شناسی فضای مجازی با حضور جناب آقای مومنی نسب کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه در فروردین ماه در مجل سالن اجتماعات برگزار گردید.