نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی

کارگاه آسیب شناسی فضای مجازی


جلسه مغرفت افزایی آسیب شناسی فضای مجازی با حضور جناب آقای مومنی نسب کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه در فروردین ماه در مجل سالن اجتماعات برگزار گردید.