نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پخش کلیپ

پخش کلیپ


پخش کلیپ با موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در نماز خانه دانشگاه 

همه روزه بعد از اقامه نماز ظهر و عص کلیپ های منتخب از سوی مدیریت فرهنگی در نمازخانه پخش می شود.