نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پخش فیلم سینمایی در خوابگاه های دانشجویی

پخش فیلم سینمایی در خوابگاه های دانشجویی


فیلم سینمایی طنز و کمدی پسر عمو دختر عمو در شب دوشنبه 19 فروردین ساعت 21 در خوابگاه تندیس 3 پخش گردید. در این برنامه تعداد 18 نفر از دانشجویان شرکت نمودند.