نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پخش فیلم اعداد مخفی

پخش فیلم اعداد مخفی


به همت اعضاء انجمن علمی ریاضیات و کانون فیلم و عکس  فیلم اعداد مخفی در آذر  ماه ، سالن اجتماعات برگزارر گردید