نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش روز حسابدار

همایش روز حسابدار


به منسبت بزرکداشت هفته حسابدار همایش علمی - فرهنگی باه همت اعضاء انجمن علمی حسابداری در سالن آمفی تئاتر بانک ملی در آذر ماه برگزار شد.