نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش استانی تحکیم بنیان خانواده

همایش استانی تحکیم بنیان خانواده


همایش استانی تحکیم بنیان خانواده با مشارکت دانشگاه کوثر و تعدادی از دستگاه های استان خراسان شمالی در تاریخ 28 مهرماه برگزار گردید.