نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هماهنگی پخش فیلم سینمایی در خوابگاه های دانشجویی

با همکاری مدیریت امور فرهنگی فیلم طنز در خوابگاه تندیس 4 پخش شد