نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هماهنگی پخش فیلم سینمایی در خوابگاه های دانشجویی

هماهنگی پخش فیلم سینمایی در خوابگاه های دانشجویی


با همکاری مدیریت امور فرهنگی فیلم طنز در خوابگاه تندیس 4 پخش شد