نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه آزادسازی خرمشهر

نمایشگاه آزادسازی خرمشهر


برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس آزادسازی خرمشهر

به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر و دزفول نمایشگاهی از پوستر و تصاویر مربوطه، از تاریخ 4 خرداد در محوطه دانشگاه برای بازدید  برپا گردید.