نشست کتابخوان تخصصی با محوریت انقلاب اسلامی

نشست کتابخوان تخصصی با محوریت انقلاب اسلامی

دانشگاه ک.ثر با همکاری اداره کل کتابخانه های استان نشست کتابخوان تخصصی با محوریت انقلاب اسلامی را برگزار نمود.

جناب آقای دکتر شکوری - جناب آقای پایدار ، جناب آقای پروان،  سیدی زاده و... در این نشست به معرفی کتاب ها با محوریت انقلاب پرداختند.