نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی گروه آموزش و ادبیات زبان انگلیسی با اساتید گروه

نشست صمیمی گروه آموزش و ادبیات زبان انگلیسی با اساتید گروه


نشست صمیمی گروه آموزش و ادبیات زبان انگلیسی با اساتید گروه

به همت مدیریت امور فرهنگی و انجمن علمی گروه زان انگلیسی نشست صمیمی گروه آموزش و ادبیات زبان انگلیسی با اساتید درسالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.