نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه تندیس4 با رییس دانشگاه کوثر

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه تندیس4 با رییس دانشگاه کوثر


بررسی ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها،راه اندازی اینترنت پرسرعت، تجهیز و ایجاد اتاق تربیت بدنی در خوابگاه ها ، راه اندازی بوفه برای دانشجویان و حصارکشی دیوارهای محوطه خوابگاه از مهم ترین محورهای نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه شماره ۴ با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و معاونین و مدیران دانشگاه در شب گذشته بود.