نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه تندیس4 با رییس دانشگاه کوثر

بررسی ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها،راه اندازی اینترنت پرسرعت، تجهیز و ایجاد اتاق تربیت بدنی در خوابگاه ها ، راه اندازی بوفه برای دانشجویان و حصارکشی دیوارهای محوطه خوابگاه از مهم ترین محورهای نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه شماره ۴ با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و معاونین و مدیران دانشگاه در شب گذشته بود.