نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه با رییس دانشگاه کوثر

نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه با رییس دانشگاه کوثر


بررسی ایجاد اتاق مشاوره در خوابگاه ها،راه اندازی اینترنت پرسرعت،تجهیز وایجاد اتاق تربیت بدنی در خوابگاه ها وراه اندازی بوفه برای دانشجویان از مهم ترین محور های نشست صمیمی دانشجویان خوابگاه شماره دو با دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و معاونین و مدیران دانشگاه در 15 مهربود.