نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست تفسیر المیزان و بزرگداشت علامه طباطبایی

نشست تفسیر المیزان و بزرگداشت علامه طباطبایی


به همت اعضاء انجمن علمی علوم قرآن حدیث تفسیر المیزان و بزرگدشت علامه طباطبایی با حضور اگثر دانشجویان در آبان ماه در درانشگاه برگزار شد