نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مناظره‌ "بررسی وضعیت خشونت علیه زنان"

مناظره‌ "بررسی وضعیت خشونت علیه زنان"


مناظره‌ "بررسی وضعیت خشونت علیه زنان"

مناظره‌ تحت عنوان "بررسی وضعیت خشونت علیه زنان" از سوی جهاد دانشگاهی بجنورد در محل سالن اجتماعات دانشگاه کوثر برگزار شد.