نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی 110 پرسش درباره نماز 

روز دوشنبه 21 آبان  ساعت 12 در محل سالن اجتماعات برگزار می شود.