نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی


مسابقه کتابخوانی 110 پرسش درباره نماز 

روز دوشنبه 21 آبان  ساعت 12 در محل سالن اجتماعات برگزار می شود.