نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه داستان نویسی

مسابقه داستان نویسی


مسابقه داستان نویسی (در قالب های طنز و ... )

مهلت ارسال آثار : اول شهریور

موضوع:

حمایت از کالای داخلی

 انقلاب اسلامی

دانشجو و دانشگاه و خوابگاه و محیط دانشجویی

صرفه جویی و مصرف بهینه

عفاف و حجاب

ازدواج و زندگی مشترک

به برندگان هدایای نفیسی اهداء خواهد شد.

علاوه بر جذابیت قالب، محتوا و پیام فرهنگی اثر نیز در ارزیابی مورد توجه خواهد بود.