نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه استنداپ دانشجویی

مسابقه استنداپ دانشجویی


مسابقه استنداپ دانشجویی

با اهدای جوایز نفیس 

جهت اعلام آمادگی تا آخر وقت اداری روز 16 تیرماه به امور فرهنگی مراجعه فرمائید.