نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم شهادت حضرت خدیجه کبری سلام ا... علیها و جزء خوانی قرآن کریم

مراسم شهادت حضرت خدیجه کبری سلام ا... علیها و جزء خوانی قرآن کریم


مراسم شهادت حضرت خدیجه کبری سلام ا... علیها و جزء خوانی قرآن کریم

همراه با صرف افطاری

زمان: شنبه

مکان: امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع)