مراسم روایت فجر

مراسم روایت فجر 

به مناسبت  ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی مراسم راوایت فجر با حضور جناب آقای پایدار راوی انقلاب اسلامی در روز دو شنبه 1398/11/21 ساعت 9:30 در محل سالن فرهنگ دانشگاه برگزار گردید.
با عنایت به ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی مراسم راوایت فجر با حضور جناب آقای پایدار راوی انقلاب اسلامی در روز دو شنبه 1398/11/21 ساعت 9:30 در محل سالن فرهنگ دانشگاه برگزار گردید.