مراسم بزرگداشت روز دانشجو

برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو 19 آذر 98 در سالن دانش آموز