نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم بزرگداشت حافظ

مراسم بزرگداشت حافظ


بزرگداشت حافظ

به همت مدیریت امور فرهنگی و  اعضاء انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بزرگداشت حافظ در مهرماه در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.

سرکار خانم میر حسینی سرکار خانم دکتر درپر و جناب آقای شکوری و جناب آقای روشان و دیگر عزیزان در این برنامه حضور فعال داشتند.