نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


 

نام ونام خانوادگی

لیلا شعبانی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

دانشگاه محل اخذ مدرک

دانشگاه 

پست الکترونیک