فراخوان بهترین عکس یادگاری جبهه

فراخوان بهترین عکس یادگاری جبهه


 

:white_check_mark:

کانون ایثار و شهادت با همکاری کانون فیلم و عکس دانشگاه کوثر برگزار می نماید:


:camera: فراخوان بهترین عکس یادگاری جبهه

تصاویر حضور اقوام درجه یک در جبهه های حق علیه باطل

:iphone::computer: تصاویر خود را (حداکثر 4 عکس) به


همراه مشخصات عکس تا تاریخ 7 مهر به آیدی زیر ارسال نمائید. mohammadi9696@

:white_check_mark: کانون ایثار و شهادت با همکاری کانون فیلم و عکس دانشگاه کوثر برگزار می نماید:
??:camera: فراخوان بهترین عکس یادگاری جبهه

??تصاویر حضور اقوام درجه یک در جبهه های حق علیه باطل

:iphone::computer: تصاویر خود را (حداکثر 4 عکس) به
همراه مشخصات عکس تا تاریخ 7 مهر به آیدی زیر ارسال نمائید. @

آدرس کوتاه :