نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنان رهبری

سخنان رهبری


آنچه که برای کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است، گسترش کیفی فرهنگ است.

اساس و ریشه‏ ی فرهنگ عبارت است از عقیده و برداشت و تلقی هر انسانی از واقعیات و حقایق عالم، و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی.
استقلال یک ملت فقط با استقلال فرهنگی تأمین می‏ شود.
فرهنگ شامل ادبیات، هنر، علم، عادات و اخلاق جامعه و سنن موجود و شامل خصلت های ملی است.
فرهنگ عمومی، فرهنگ در دانشگاه‏ها، فرهنگ در مقطع دبستان و دبیرستان - یعنی حیطه‏ ی کار آموزش و پرورش - بسیار بسیار مهمّ است. به این ها اهمیت بدهید.
آنچه که برای کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است، گسترش کیفی فرهنگ است. یعنی تربیت شاعر، نویسنده، هنرمند و تربیت کسانی که بتوانند تولید هنری بکنند و پایگاه هنری را پیش ببرند.