نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپیمایی با شکوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد

راهپیمایی با شکوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد


شرکت اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کوثر در راهپیمایی با شکوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد.