نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپيمايي با شكوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد

شركت اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه كوثر در راهپيمايي با شكوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد.