نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهپيمايي با شكوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد

راهپيمايي با شكوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد


شركت اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه كوثر در راهپيمايي با شكوه روز قدس ١٨خرداد ٩٧ در بجنورد.