حضور اعضای کانون هلال احمر در سازمان انتقال خون

 

حضور اعضای کانون هلال احمر در سازمان انتقال خون خراسان شمالی به مناسبت دهه فجر
حضور اعضای کانون هلال احمر در سازمان انتقال خون خراسان شمالی به مناسبت دهه فجر