نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته تشریفات نمایشگاه مد ، لباس و صنایع دستی

جلسه کمیته تشریفات نمایشگاه مد ، لباس و صنایع دستی


برگزاری سلسله جلسات  کمیته تشریفات نمایشگاه مد ، لباس و صنایع دستی

این جلسات از بهمن ماه 1397 تا نیمه اردیبهشت هر هفته به منظور هماهنگی و برنامه ریزی هرجه بهتر فوق برنامه های علمی و فرهنگی در سالن جلسات فرهنگی برگزار گردید.

شروع نمایشگاه منطقه ای مد ، لباس و صنایع دستی از 1398/02/07 الی 1398/02/11 در محل بازار مرکزی امام رضا برگزار شد.