جزءهای انتخاب شده

جزءهای انتخاب شده


ردیف نام و نام خانوادگی جزء قرآن  ردیف نام و نام خانوادگی جزء قرآن
1 میترا شهیدی نوری  جزء1 16 شیدا محمدی جزء16
2 مهسا حسن وند جزء2 17   جزء17
3 دکتر الهام بصیری جزء3 18 محمود حق گوی جزء18
4 دکتر علیرضا حسینی  جزء4 19   جزء19
5  میترا شهیدی جزء5 20 فائزه قره داغی جزء20
6 آتنا یگانه جزء6 21 سمیه علی آبادی جزء21
7 حاج آقا استادی جزء7 22   جزء22
8 زینب بیکدلو جزء8 23   جزء23
9 میترا محمدی  جزء9 24   جزء24
10 احمد وحیدی جزء10 25 زهرا بابایی جزء25
11 دکتر فاطمه حاجی اکبری جزء11 26 حنانه خدامی جزء26
12 سمیه علی آبادی جزء12 27   جزء27
13 هما صایمیان جزء13 28   جزء28
14 سیده کوثر گلچوبیان جزء14 29 غزل احمدیان جزء29
15 سیده کوثر گلچوبیان جزء15 30  مریم یعقوب زاده جزء30

 

آدرس کوتاه :