نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

 

 تلفن های تماس:  ۳۲۲۶۲۸۶۲  و ۳۲۲۶۲۸۶۴  و ۳۲۲۵۸۸۶۵

۳۲۴۲۷۴۰۸  و ۳۲۴۲۷۶۴۵  و ۳۲۴۲۷۸۹۱

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

داخلی مدیریت فرهنگی و اجتماعی 129- داخلی کارشناسان  فرهنگی     107