نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

تلفن های تماس: 

               ۳۲۲۶۲۸۶۱

شماره های داخلی واحد فرهنگی:

مدیریت فرهنگی و اجتماعی 107

کارشناس فرهنگی     116 - 112

فکس:                32262493

کد پستی:         ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

    Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان