نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تریبون آزاد با موضوع " دغدغه های من دانشجو "

تریبون آزاد با موضوع " دغدغه های من دانشجو "


 

 

به همت امور فرهنگی و بسیج دانشجویی برنامه تریبون آزاد با موضوع " دغدغه های من دانشجو " در محوطه دانشگاه برگزار گردید

 

 


 

تریبون آزاد با موضوع " دغدغه های من دانشجو "