نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه، همت خود را معطوف به ساختن بستري مناسب براي پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دانشجويان گرانقدر، اساتيد ارجمند و کارکنان شريف نموده و تلاش مينمايد بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمي، فرهنگي و مذهبي در محيط دانشگاهي فعاليت کند.