نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان گرانقدر، اساتید ارجمند و کارکنان شریف نموده و تلاش مینماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.