نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

برگزاری کارگاه مشاوره قبل از ازدواج


 

 

به همت مدیریت امور فرهنگی و کانون آسیب های اجتماعی  کارگاه مشاوره قبل از ازدواج در دانشگاه برگزار شد.


 

 


 

برگزاری کارگاه مشاوره قبل از ازدواج