نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه سرچ مقالات

برگزاری کارگاه سرچ مقالات


برگزاری کارگاه روش تحقیق و جستجوی مقالات علمی از منابع علمی معتبر؛

این کارگاه با هماهنگی انجمن علمی رشته شیمی با هدف آشنایی با ساختار مقاله ISI در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

در این کارگاه تعداد  56  نفر دانشجو حضور یافتند و به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر ارائه می گردد.