نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ورک شاپ طراحی و خطاطی

برگزاری ورک شاپ طراحی و خطاطی


به مناسبت هفنه هنر انقلاب کانون هنرهای تجسمی دانشگاه در روز سه شنبه 20 فروردین گارگاه آموزشی طراحی و خطاطی را در محوطه دانشگاه برگزار نمود.