نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه کتایخوانی با عنوان "وصیت نامه سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره)"

برگزاری مسابقه کتایخوانی با عنوان "وصیت نامه سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره)"


به مناسبت بزرگداشت سیره حضرت امام خمینی (ره) و یادسپاری قیام خونین 15 خرداد، امور فرهنگی دانشگاه در مورخ 97/03/13 مسابقه کتابخوانی با عنوان «وصیت نامه سیاسی - اجتماعی امام خمینی (ره)» را در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار نمود   .