نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم ختم سوره انعام در خوابگاه دانشجویی

برگزاری مراسم ختم سوره انعام در خوابگاه دانشجویی


برگزاری مراسم ختم سوره انعام در خوابگاه دانشجویی

در خوابگاه تندیس 2 با حضور 20 نفر از دانشجویان برگزار شد.