نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم ختم سوره انعام در خوابگاه دانشجویی

برگزاری مراسم ختم سوره انعام در خوابگاه دانشجویی

در خوابگاه تندیس 2 با حضور 20 نفر از دانشجویان برگزار شد.