نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار آشنایی با محصولات تراریخته

برگزاری سمینار آشنایی با محصولات تراریخته 

این برنامه به همت مدیریت فرهنگی و اعضاء انجمن علمی شیمیدر محل سالن اجتماعات دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر زورمند برگزار گردید.