نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار آشنایی با محصولات تراریخته

برگزاری سمینار آشنایی با محصولات تراریخته


برگزاری سمینار آشنایی با محصولات تراریخته 

این برنامه به همت مدیریت فرهنگی و اعضاء انجمن علمی شیمیدر محل سالن اجتماعات دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر زورمند برگزار گردید.