برگزاری زیارت عاشورا

برگزاری زیارت عاشورا


مراسم پر فیض زیارت عاشورا با رعایت پرتکل های بهداشتی در نمازخانه دانشگاه برگزار گردید.

آدرس کوتاه :