نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دعای توسل در خوابگاه ها

برگزاری دعای توسل در خوابگاه ها


برنامه دعای توسل در خوابگاه فرشتگان  همراه با پذیرایی با حضور 35 نفر از دانشجویان برگزار گردید