نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه


برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه؛

 اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات با حضور اعضا آقای دکتر نادری، خانم دکتر محبتی، آقای دکتر مهرپویا، خانم دکتر درپر، خانم دکتر شمشیری، خانم مهندس بیگی، آقای وحیدی، خانم محمدزاده، خانم محمدی  اتاق جلسات مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

 در این جلسه اعضا به بازخوانی متن آیین نامه پرداخته و در مورد نشریات در حال تدوین دانشگاه صحبت های لازم صورت گرفت.