نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی با اعضاء کانون های فرهنگی هنری

این جلسه به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اعضاء کانون های فرهنگی  برگزار گردید.

باز خوانی آیین نامه ، اهداف کانون ها و معرفی جشنواره درون دانشگاهی رویش از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.