نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی با اعضاء کانون های فرهنگی هنری

برگزاری جلسه توجیهی با اعضاء کانون های فرهنگی هنری


این جلسه به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اعضاء کانون های فرهنگی  برگزار گردید.

باز خوانی آیین نامه ، اهداف کانون ها و معرفی جشنواره درون دانشگاهی رویش از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.