نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری بزرگداشت عطار

برگزاری بزرگداشت عطار


هماهنگی و برگزاری بزرگداشت عطار

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برنامه بزرگداشت عطار را ساعت 10:30 در محل کلاس 102 برگزار نموده و در این برنامه تعداد 20 نفر از دانشجویان و علاقمندان به شعر و ادب حضور یافتند